Subsidie Opruiming drugsafval


In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden te compenseren in de kosten is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval. De subsidie wordt vanaf 1 januari 2021 namens de provincies verstrekt door BIJ12.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen bij BIJ12. U kunt eventueel iemand machtigen om de aanvraag namens u aan te vragen.

Let u erop dat u de volgende bewijsstukken meestuurt:

  • Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of proces-verbaalnummer.
  • Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval en een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen.
  • Een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater (afvoerbon) en/of de sanering van de bodem (saneringsverslag).

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag aanvragen met een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier ondertekent u met een digitale handtekening. U kunt er ook voor kiezen om het aanvraagformulier uit te printen en per post of via e-mail naar ons toe te sturen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

BIJ12

Uitvoeringsorganisatie BIJ12

Bezoek- en postadres

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
info@bij12.nl

Telefoon (085) 486 22 22
Fax (085) 486 22 33