Verslag energie-audit indienen


Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen u daarvoor moet nemen. Als u verplicht bent om een energie-audit uit te voeren, dan moet u dit ten minste elke 4 jaar doen.

Aanpak

U mag de audit uitbesteden aan een externe partij. U kunt de audit ook zelf doen. Zo voert u een energie-audit uit:

 • U doet onderzoek en maakt daarvan een verslag.
 • In dat verslag staat:
  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen, inclusief vervoer
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die met het energieverbruik te maken hebben
  • wat u de komende 4 jaar aan energie zou kunnen besparen
  • welke maatregelen u kunt nemen om energie te besparen

Zo dient u het verslag in:

 • U dient het verslag in binnen 4 weken na de start van de audit.
 • Zorg dat u eHerkenning niveau 2+ heeft.
 • Log met de eHerkenning in bij het eLoket op RVO.nl.
 • Voeg het verslag toe.

Voorwaarden

Kijk op RVO.nl om te bepalen of u verplicht bent een energie-audit uit te voeren.

De voorwaarden voor het uitvoeren van een energie-audit zijn onder andere:

 • Uw bedrijf heeft 250 werknemers of meer.
 • Uw bedrijf heeft een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55