Subsidie Vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe


De provincie Drenthe wil overwinterende ganzen zo goed mogelijk de gelegenheid geven hun vetreserves op te bouwen. Daarom mogen grondgebruikers ganzen in ganzenrustgebieden niet opzettelijk verjagen. Om hen te ondersteunen is er de subsidie ganzenrustgebieden Drenthe. Deze biedt een aanvullende financiële ondersteuning bovenop de geldende tegemoetkoming voor de ganzenschade.

Het doel

De provincie Drenthe wil overwinterende ganzen zo goed mogelijk de gelegenheid geven hun vetreserves op te bouwen. Zo kunnen zij in het voorjaar in goede conditie terug kunnen vliegen naar hun broedgebieden in de poolstreken. Daarom mogen grondgebruikers de dieren in ganzenrustgebieden niet opzettelijk verjagen.

Voor wie

De subsidie is beschikbaar voor grondgebruikers van wie de percelen landbouwgrond zijn aanwezen als ganzenrustgebied. BIJ12 moet daadwerkelijke ganzenschade hebben vastgesteld.

De subsidie

Met de Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe biedt de provincie Drenthe een aanvullende financiële ondersteuning. Dit geldt tijdens de winterrustperiode (van 1 november tot 1 april) in ganzenrustgebied waarvoor deze aanwijzing geldt. Dit betreft de omgeving van het Leekstermeer.

De financiële ondersteuning bedraagt € 50, -- per schadehectare. De bijdrage komt als toeslag bovenop de geldende tegemoetkoming voor de ganzenschade. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de grondgebruiker een aanvraag om subsidie indienen bij BIJ12. Dit kan via het Faunaschade Registratiesysteem (SRS). Deze subsidieaanvraag dient u gelijktijdig in met de aanvraag om een tegemoetkoming

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Voor deze regeling is (nog) geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

BIJ12

Uitvoeringsorganisatie BIJ12

Bezoek- en postadres

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
info@bij12.nl

Telefoon (085) 486 22 22
Fax (085) 486 22 33