Subsidie MIT R&D Samenwerking 2024


Ben jij een noordelijke mkb'er? En werk jij samen met andere mkb'ers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Vraag de MIT R&D Samenwerking aan voor jouw onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Voor wie

Deze subsidie is voor mkb'ers in een MIT R&D samenwerkingsverband die gevestigd en actief zijn in Groningen, Friesland of Drenthe.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel
 • Kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt
 • Kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
 • Het project moet passen binnen een van de KIA's zoals beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 (indien de subsidie € 200.000 is)
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000 (indien de subsidie hoger is dan € 200.000)
 • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de kosten voor het project voor zijn rekening
 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond

Subsidie product

Status:
Aanvragen in toekomst mogelijk
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen is mogelijk vanaf 11 juni. t/m 17 september 2024

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21