Subsidie Innoveren VIA ontwikkelingsprojecten (2021 plus)


Heb je een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor je eigen onderneming of zelfs nieuw voor de wereld? En wil je - zoals veel ondernemers – dit idee eerst ontwikkelen voordat je het op de markt brengt? Dan is deze subsidie iets voor jou! Ontvang tot 100.000 euro om je idee om te toveren naar een prototype. Zo kun je onderzoeken en testen of jouw idee ook uitpakt zoals je voor ogen had. Zijn er op basis van de testen aanpassingen nodig? Dan is dit ook mogelijk. Je kunt dit project alleen of samen met andere ondernemers uitvoeren.

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Er zijn twee mogelijkheden om voor het onderdeel ontwikkelingsproject de VIA-subsidie aan te vragen:

 1. Individueel (1 bedrijf)
 2. Samenwerking (meerdere bedrijven)

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
 • Materialen voor een prototype
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren
 • Huur van apparatuur en uitrusting

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen
 • Het project dient obstakelvrij te zijn bij indiening van de aanvraag
 • Het project draagt bij aan een van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie gerealiseerd en dient in ieder geval voor 15 juni 2023 te zijn afgerond
 • De subsidiabele kosten van het project bedragen in totaal minimaal € 10.000

Wijzigingen vorige subsidie

 • De maximale subsidie voor een individueel project is € 50.000, met een aftopping op de loonkosten van € 25.000
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsproject is € 100.000, met een aftopping op de loonkosten van € 50.000
 • Heb je al twee projecten lopen binnen de vorige subsidie VIA 2021 ontwikkelingsprojecten? Dan kun je nu helaas geen aanvraag indienen
 • In artikel 10 sub b van de subsidie is een opsomming toegevoegd van welke materialen niet gezien worden als materiaalkosten

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Er is nog geen einddatum voor deze regeling bekend.

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21