Subsidie Toekomstgerichte Landbouw


De provincie Drenthe wil agrariërs en ondernemers (mkb) in de agribusiness stimuleren om te innoveren, moderniseren, verduurzamen en kennis te delen.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op innovatie, modernisering, verduurzaming en kennisdeling. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten zijn. Die kunt u uitvoeren door te experimenteren of door het doen van een haalbaarheidsstudie.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Projectplan

Voor deze subsidieregeling is een speciaal format voor het projectplan opgesteld. Dit projectplan is te vinden op de pagina met algemene formulieren en formats.

Landbouw in Drenthe

Landbouw in Drenthe is een initiatief van de provincie Drenthe. Het laat zien wat er in Drenthe op het gebied van landbouw allemaal gebeurt. Je vindt projecten en initiatieven die gaan over verduurzaming, netwerken en innovatie. Ook kun je er kennis opdoen over de landbouwsector en vind je meer informatie over subsidies.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55