Saneringsprogramma industrielawaai


U kunt bij de provincie informatie krijgen over het Saneringsprogramma industrielawaai. Op grond van de Wet geluidhinder moet de provincie, in overleg met het gemeentebestuur, een saneringsprogramma voor industrielawaai opstellen. Het saneringsprogramma is een besluit van Gedeputeerde Staten waarin maatregelen beschreven zijn om de geluidsbelasting van een industrieterrein dat gesaneerd wordt, terug te brengen tot de grenswaarde van 55 dB(A) of een hoger acceptabel niveau.

Contact

U kunt informatie krijgen bij de provincie over het Saneringsprogramma industrielawaai.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55