Provinciale LEADER-regeling


Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner of bedrijf subsidie aan voor jouw project.

Subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven in de regio's Oost-Drenthe en West-Drenthe die zich richten op een of meerdere van de volgende thema's:

 • Toekomstgerichte economie
 • Samen leven en wonen
 • Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit
 • Klimaatadaptatie en duurzaamheid

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van deze partijen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. In de praktijk betekent dit dat er ruimte is voor heel diverse aanvragen en een brede doelgroep.

Vraag jij de subsidie aan als rechtspersoon of samenwerkingsverband van partijen en ondernemingen? Vraag de subsidie zakelijk aan. Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina: Provinciale LEADER Drenthe (zakelijk) | SNN.

Vraag jij de subsidie aan als natuurlijk persoon (particulier), ga dan voor meer informatie naar Provinciale LEADER Drenthe | SNN

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Loonkosten inclusief overheadkosten
 • Kosten van eigen arbeid
 • Bijdrage voor uren van vrijwilligers
 • Het inhuren van professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer
 • Kosten voor de aankoop van een onroerend goed komen voor 25% voor subsidie in aanmerking tot een maximum van € 6.250

Wat zijn de voorwaarden?

 • De uitvoering van het project vindt plaats in het landelijk gebied van Drenthe behalve de stedelijke kernen van Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. De provincie Drenthe is binnen deze openstelling opgedeeld in de regio's Oost- en West- Drenthe
 • De subsidieaanvraag van het project ligt tussen de € 5.000 en € 25.000. Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen
 • Een project bestaat voor ten minste 50% uit cofinanciering
 • Als een deel van de financiering bestaat uit werk dat in natura wordt verricht, bijvoorbeeld door vrijwilligers, dan kan een bedrag van € 22 per uur worden gerekend voor de uren die worden geleverd
 • Alleen de kosten die echt nodig zijn voor het project en die goed passen bij het doel van de subsidie, kunnen vergoed worden
 • Kosten voor de aankoop van een onroerend goed komen voor 25% voor subsidie in aanmerking tot een maximum van € 6.250
 • Voor benodigde vergunningen voor het project moeten aangetoond worden dat de vergunningprocedure is gestart
 • Het project moet binnen twee jaar na de datum van de subsidieverlening zijn uitgevoerd

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 8 mei 2024 tot en met 1 november 2024.

Zie ook

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21