Programma bedrijfsomgeving, deelname


De provincie geeft subsidie voor de verbetering van de bedrijfsomgeving.

Voorbeelden van verbeteringen van de bedrijfsomgeving zijn:

  • de aanleg van bedrijventerreinen;
  • opknappen van bedrijventerreinen;
  • het verplaatsen van bedrijven; of
  • het verbeteren van de bereikbaarheid.

Contact

De mogelijkheden en wijze van aanvragen kan verschillen per provincie.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55