Overschrijding emissiegrenswaarde VOS


Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • chemisch reinigen
  • fabricage van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • vervaardiging van geneesmiddelen
  • coating van hout en
  • bewerking van rubber

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

Aanpak

Als u merkt dat er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrijkomen dan afgesproken, neemt u direct contact op met de gemeente of met de provincie.

Voorwaarden

U moet de gegevens bij de provincie aanleveren in de volgende situatie:

  • u heeft een omgevingsvergunning van de provincie
  • u verricht activiteiten waarbij vluchtige organische stoffen en/of andere schadelijke stoffen vrijkomen;
  • de hoeveelheden zijn groter dan afgesproken in uw vergunning.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55