Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen


Als u deelneemt aan het verkeer, moet u zich aan de verkeersregels houden. De verkeersregels die gelden op de openbare weg staan in de Wegenverkeerswet 1994.

Wilt u ontheffing van een verkeersregel uit de Wegenverkeerswet? Omdat u een evenement organiseert, werkzaamheden moet uitvoeren of omdat de taxi op een busbaan moet rijden? Dan vraagt u deze ontheffing aan bij de beheerder van de weg. U krijgt van de beheerder dan toestemming om bijvoorbeeld met een tractor op het fietspad te rijden.

Meestal is de wegbeheerder het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Wilt u ontheffing krijgen van regels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens? Dan vraagt u dit aan bij Rijkswaterstaat of het CBR.

Voorwaarden

Is de provincie beheerder van de weg? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie.
Is de provincie niet de beheerder van de weg? Kijk dan eerst wie wel de beheerder is en waar u de ontheffing aanvraagt:

  • het Rijk: de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • het waterschap: het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap
  • de gemeente: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of een door de gemeente ingestelde eigen commissie
  • ontheffingen voor rijkswegen volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: Rijkswaterstaat
  • als het gaat over eisen aan voertuigen: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • als het gaat om autogordels en beveiligingsmiddelen voor kinderen: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55