Ontheffing voor een standplaats


U bent eigenaar van een mobiel verkooppunt, zoals een ijs- of snackwagen en u zoekt in Drenthe een locatie. Als uw oog is gevallen op een locatie langs een van de wegen of vaarwegen van de provincie Drenthe, heeft u een ontheffing nodig.

Waar vraagt u de ontheffing aan?

U vraagt voor het innemen van een standplaats een ontheffing aan bij de provincie via post@drenthe.nl en daarnaast dient u een vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente.

Locatievereisten

Voor het innemen van een standplaats gelden ten aanzien van de locatie onder andere de volgende voorwaarden:

  • de standplaats moet op veilige afstand vanaf de (vaar)weg ingenomen (kunnen) worden.
  • een luifel mag maximaal 1,50 m diep zijn.
  • er worden maximaal twee reclameborden en twee vlaggen toegestaan op de standplaats. Deze mogen geen belemmering opleveren voor het verkeer.
  • de technische staat van het materieel en materiaal dient in goede staat van onderhoud te verkeren en aan het eind van de dag weggehaald te worden.
  • het terrein dient dagelijks schoon opgeleverd te worden.
  • voor gebruik van provinciale grond is een nader te bepalen jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

Overige vereisten staat in de beleidsregel standplaatsen Drenthe (zie onderaan deze pagina)

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55