Ontheffing voor het plaatsen van borden langs provinciale (vaar)wegen


Voor het plaatsen van borden langs provinciale (vaar)wegen heeft u een ontheffing nodig.

Waar vraagt u de ontheffing aan?

U vraagt een ontheffing aan voor de bovenstaande soorten borden via post@drenthe.nl

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55