Ontheffing milieueffectrapportage aanvragen


Voor sommige activiteiten moet u vooraf een overzicht maken van de effecten op het milieu. Dit noemen we een ‘milieueffectrapportage’ of ‘mer’. In noodsituaties hoeft u zich niet aan deze regel te houden. We zeggen dan dat u een ontheffing krijgt.

U moet een mer maken als u dingen wilt doen waarvoor een besluit van de overheid nodig is en de overheid een mer nodig heeft om het besluit te nemen. U hoeft geen mer te maken als er een noodsituatie is en het nodig is dat de overheid het besluit over de activiteit direct neemt.

Aanpak

U kunt een mer-scan doen om snel uit te zoeken of u een mer moet maken voor uw activiteiten. De mer-scan vindt u op de website van InfoMil.

Voorwaarden

Soms heeft u geen mer nodig. Namelijk als het in een noodsituatie belangrijk is dat de overheid het besluit direct neemt.

Contact

U vraagt een ontheffing voor het maken van een mer aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Heeft de provincie bepaald dat u een mer moet maken? Dan vraagt u aan de provincie of u het ook zonder mer mag doen.

Termijn

Wanneer de provincie uw aanvraag heeft ontvangen, neemt zij binnen 8 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het dan nog niet eens met dee beslissing? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55