Ongewoon voorval melden


In uw bedrijf kunnen zich ongewone voorvallen voordoen. Dit zijn incidenten zoals branden, explosies, ongevallen of storingen in voorzieningen of in het productieproces, waarbij milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan.

U neemt dan meteen passende maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie zodat de provincie:

  • mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen;
  • de mogelijke gevolgen kan beperken;
  • door de registratie van ongewone voorvallen een beter inzicht krijgt in processen en installaties binnen bedrijven.

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als:

  • de provincie u een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
  • als u bij de provincie een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf

Aanpak

U meldt het ongewone voorval zo snel mogelijk bij de provincie.

Verder geeft u, zodra dit bekend is, gegevens door over:

  • de oorzaken en omstandigheden van het voorval
  • door het voorval vrijgekomen stoffen
  • andere gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen van het voorval te kunnen beoordelen
  • al genomen of nog te nemen maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • al genomen of nog te nemen maatregelen om te voorkomen dat het voorval zich weer voordoet

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 58 72