Ongewoon voorval melden


Uw organisatie kan te maken krijgen met een ongewone gebeurtenis met ernstige gevolgen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld milieuschade of natuurschade. U moet deze ongewone gebeurtenis (of: voorval) bij de provincie melden als u een omgevingsvergunning van de provincie heeft of als u een melding bij de provincie heeft gedaan.

In uw bedrijf kunnen zich ongewone voorvallen voordoen. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van de normale activiteiten van het bedrijf en waardoor milieuschade buiten het bedrijf ontstaat of kan ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongelukken of storingen in voorzieningen of in het productieproces.

U neemt dan meteen geschikte maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zo klein mogelijk te houden. Ook kijkt u hoe u kunt zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie zodat de provincie:

 • mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen
 • de mogelijke gevolgen zo klein mogelijk kan houden
 • door de registratie van ongewone voorvallen processen en installaties binnen bedrijven beter gaat begrijpen

Ook als er een ongewoon voorval voordoet bij een van de volgende activiteiten moet u dit melden:

 • ongewoon voorval bij een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg
 • ongewoon voorval bij een flora- en fauna-activiteit
 • ongewoon voorval bij een Natura2000-activiteit
 • ongewoon voorval bij het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin
 • ongewoon voorval bij het vellen en beheren van houtopstanden

Is er door het voorval direct gevaar voor de gezondheid van mensen? Of zijn er meteen grote gevolgen voor het milieu? Dan stopt u ook alle activiteiten van uw organisatie of een deel daarvan.

Aanpak

U meldt het ongewone voorval zo snel mogelijk bij de provincie.

Verder geeft u, zodra dit bekend is, gegevens door over:

 • de oorzaken en omstandigheden van het voorval
 • stoffen die zijn vrijgekomen door het voorval
 • andere gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen van het voorval te kunnen beoordelen
 • maatregelen die u al hebt genomen of iemand nog moet nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, zo klein mogelijk te houden of terug te draaien
 • maatregelen die u al hebt genomen of iemand nog moet nemen om te voorkomen dat het voorval weer gebeurt

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als:

 • de provincie u een omgevingsvergunning heeft gegeven voor uw bedrijf of
 • als u bij de provincie een melding heeft gedaan van het starten of veranderen van een activiteit

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 58 72