Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen


Wil uw bedrijf een activiteit veranderen waarvoor u een omgevingsvergunning heeft? Dan moet u soms hiervoor bij de provincie een veranderingsvergunning aanvragen.

Als de provincie voor een activiteit van uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft afgegeven en u verandert iets aan die activiteit, dan moet u in bepaalde gevallen een veranderingsvergunning aanvragen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Schrijf dit duidelijk op in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals begeleiding door een adviesbureau op het gebied van natuur.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente de provincie om toestemming. Geeft de provincie deze toestemming niet? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Aanpak

Onderzoek eerst of u door de verandering van de activiteit niet meer voldoet aan de omgevingsvergunning voor die activiteit. Is dat inderdaad zo, doe dan het volgende:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

Voorwaarden

U vraagt een veranderingsvergunning aan als de verandering van de activiteit leidt tot een situatie die niet mag volgens de omgevingsvergunning.

Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) invloed die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Standaardprocedure. De (mogelijke) invloed op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing, maar wanneer zij dat nodig vindt, dan kan zij deze termijn met maximaal 6 weken verlengen.
  • Uitgebreide procedure. De (mogelijke) invloed op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de invloed op de omgeving verder (laten) onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de provincie.

Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Iedereen mag reageren. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit van de provincie? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55