Milieuklachten melden


Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt hier terecht als u ergens last van heeft of als u iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek.

De milieuklachtencentrale registreert alle inkomende meldingen en geeft ze door aan de juiste instantie.

Voorwaarden

Meld uw klacht of melding op het gebied van milieu telefonisch bij de milieuklachtencentrale. Ook kunt u uw klacht via de website van de provincie indienen.

Meldpunt Milieuklachten

Klachten over water- en bodemverontreiniging, afvalstortingen, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast kunt u het beste telefonisch melden bij de Milieuklachtenlijn (0592) 36 53 03.

Het Meldpunt Milieuklachten is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. De provincie Drenthe neemt uw klacht aan en draagt deze indien nodig over aan de betreffende gemeente of het waterschap.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55