Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater


Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.

Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

Contact

U meldt de verontreiniging bij de beheerder van het oppervlaktewater. De beheerders van het oppervlaktewater zijn Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55