Lozing afvalwater in de bodem


Afvalwater is al het water dat u als bedrijf of als particulier wilt of moet lozen. Bij bedrijven komt tijdens productieprocessen vaak afvalwater vrij, zoals koelwater of vies water. Ook regenwater dat van een bedrijfsweg afvloeit, is afvalwater.

U mag alleen afvalwater in of op de bodem lozen als u hiervoor een omgevingsvergunning heeft. Meestal moet u deze omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Soms moet u een vergunning aanvragen bij het waterschap of de provincie.

U moet bij de provincie een omgevingsvergunning aanvragen als u bijvoorbeeld afvalwater wilt lozen in een gebied dat beschermd is vanwege het grondwater.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

U kunt een vergunning van de provincie krijgen als:

 • de lozing onderdeel is van een activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning van de provincie heeft
 • u afwater wilt lozen in een gebied dat beschermd is vanwege het grondwater
 • u afwater wilt lozen in de buurt van een Natura 2000-gebied

De provincie kan extra voorwaarden maken voor lozingen op de bodem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag van een vergunning of ontheffing. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Tegen een melding kunt u geen bezwaar of beroep maken.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55