LEADER Oost-Drenthe


Heeft u een vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid van Oost-Drenthe te versterken? Dan helpt LEADER u graag op weg. Samen creëren we een bruisend platteland!

Wat is Leader?

Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende  ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Want LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een drijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

U kunt gedurende het hele jaar een aanvraag doen. Projecten worden echter maar twee keer per jaar beoordeeld en worden dan met elkaar vergeleken.

Voor deze regeling is (nog) geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55