Kabels en leidingen aanleggen en beheren in of bij provinciale (vaar)weg


De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom, beheer en onderhoud.

Wilt u kabels en/of leidingen leggen, verleggen en/of verwijderen in, onder of langs provinciale (vaar)wegen, dan moet

Let op: Voor het indienen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Indien de Telecommunicatiewet van toepassing is op uw aanvraag, kunt u ervoor kiezen om uw aanvraag in te dienen via het Aanvraagformulier

Leges

Telecom

Voor aanvragen die onder de Telecommunicatiewet vallen hoeft u geen leges te betalen.

Nuts

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is op grond van de geldende Belastingverordening provincie Drenthe een legesbedrag verschuldigd.

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55