Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting


De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen besturen van (verschillende) gemeenten over de toepassing van een gemeentelijke regeling. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

Voorwaarden

U kunt het meningsverschil voorleggen aan de provincie als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  • er is een geschil over de toepassing van een gemeenschappelijke regeling; en
  • het geschil bestaat tussen de besturen van deelnemende gemeenten; of
  • het geschil bestaat tussen de besturen van 1 of meer gemeenten of een samenwerkingsverband;
  • uw geschil gaat niet over:
    • Burgerlijke rechten;
    • Schuldvorderingen;
    • een geschil waarvan de beslissing is overgedragen aan andere partijen.

Contact

U kunt geschilbeslechting aanvragen bij de provincie.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55