Geluidsoverlast sportmotoren


Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de motorsport. Sportmotoren mogen niet meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau.

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau? Dan heeft u een ontheffing nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij de provincie.

Aanpak

Neem contact op met de provincie. De provincie vertelt u precies hoe u een ontheffing aanvraagt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor een ontheffing is:

  • Het evenement met luidruchtige sportmotoren vindt plaats op een circuit of een crossbaan met een omgevingsvergunning.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw ontheffingsaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ontheffing? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de ontheffing definitief.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55