Gedoogbeschikking aanvragen


Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie. Er is een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend bij de gemeente. Bovendien is er goede kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend. De aanvrager dient de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in. Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking. De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden. De belangen van derden worden niet geschaad. U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels. U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.

Contact

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55