Gedoogbeschikking aanvragen


Voor het milieu, de natuur en de omgeving binnen de provincie gelden regels die zijn vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie. Wanneer u zich niet kunt houden aan deze regels, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden bij de provincie een gedoogbeschikking aanvragen. Een gedoogbeschikking betekent dat de provincie besluit tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen onder deze voorwaarden:

 • Er is sprake van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld overmacht of een overgangssituatie. Overmacht betekent dat u zelf niets aan de situatie kunt veranderen.
 • U heeft een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend:
 • Deze aanvraag is compleet.
 • Er is een goede kans dat u de vergunning of ontheffing krijgt.
 • U heeft de vergunning of ontheffing op tijd aangevraagd.
 • Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking.
 • De activiteit kan op een veilige en verstandige manier gebeuren.
 • Andere organisaties of personen hebben geen last van de activiteit.
 • U legt schriftelijk uit waarom het belangrijk is dat u de gedoogbeschikking krijgt. En waarom dit belangrijker is dan het volgen van de omgevingsregels.
 • U geeft schriftelijk aan dat uw bedrijf zich houdt aan de afspraken die u met de provincie maakt.

Contact

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de provincie.

Bezwaar en beroep

Bij een gedoogbeschikking kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Krijgt u geen gedoogbeschikking? Dan kunt u twee dingen doen:

 • U stopt met uw activiteiten en wacht het besluit op uw vergunningsaanvraag af.
 • U gaat door met uw activiteiten. Op het moment dat de provincie gaat controleren en ingrijpen, gaat u in beroep bij de rechter.

Heeft een persoon of organisatie een gedoogbeschikking gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u de provincie vragen in te grijpen. Als de provincie dit niet wil doen, dan kunt u daartegen wel in beroep gaan bij de rechter.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55