Evenementen op of aan het water


Voor het organiseren van evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg moet u zich wenden tot de provincie. Indien het een evenement betreft waarbij hinder of gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan, of waarbij personen zich in het water bevinden dient u toestemming te vragen aan de provincie. Het gaat hierbij om kortdurende evenementen, zoals sprietlopen, paalvechten, kanowedstrijden, enzovoort.

Waar vraagt u de toestemming aan?

U vraagt de toestemming aan bij de provincie via post@drenthe.nl.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55