Evenementen op of aan het water


Als u een evenement wilt organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de provincie Drenthe. Het gaat hierbij om kortdurende evenementen, zoals sprietlopen, paalvechten, kanowedstrijden, enzovoort.

Door het evenement wordt de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer niet in gevaar gebracht. Tevens vormt het evenement geen risico op beschadiging van bruggen, kades, oevers, sluizen enzovoort.

Aanvraag

U vraagt een vergunning aan bij de provincie: Contactgegevens provincie Drenthe.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is op grond van de geldende Belastingverordening provincie Drenthe een legesbedrag verschuldigd.

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen..

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55