Watervergunning


Als u activiteiten verricht in oppervlaktewater of met grondwater, is een melding hiervan vaak voldoende. In sommige gevallen heeft u een watervergunning nodig. Het gaat hierbij om het onttrekken van water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

  • het lozen van verontreinigende stoffen of afvalwater op het oppervlaktewater;
  • het onttrekken van grondwater;
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, dijk);
  • het dempen van een sloot.

Let op: vanaf 1 april 2012 vraagt u de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Ook de watermelding doet u dan via het OLO.

Voorwaarden

U wilt gebruik maken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Contact

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Ook de watermelding doet u dan via het OLO.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55