Subsidie Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl


Deze subsidieregeling is een onderdeel van het programma Ik ben Drents Ondernemer en heeft als doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde Kennisleverancier kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Let op! Het subsidieplafond voor beide opties is bereikt. U kunt op dit moment dus geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

De vouchers zijn bestemd voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf). De onderneming moet gevestigd zijn in Drenthe.

De subsidie

De regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 2.000,- of € 5000,- voor het inhuren van een kennisleverancier. Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen.

Je kunt als Drentse mkb-ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruik maken van deze regeling.

Wet- en regelgeving

Let op! Op 17 juli 2018 is de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl op een punt gewijzigd. Hieronder vindt u de meest recente versie.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Let op! Het subsidieplafond voor beide opties is bereikt. U kunt op dit moment dus geen subsidie meer aanvragen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen