Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht?


Als we uw klacht hebben ontvangen krijgt u een schriftelijke bevestiging. Daarna sturen we uw klacht door naar de Commissie Rechtsbescherming. Deze commissie behandelt voor de provincie Drenthe alle klachten.

De commissie bestaat uit drie leden die niet bij de provincie Drenthe werken. Ze zijn onafhankelijk.

Geen onderzoek nodig

Is er volgens de Commissie Rechtsbescherming geen verder onderzoek nodig? Dan proberen we de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

Wel onderzoek nodig

Is er wel verder onderzoek nodig? Dan neemt de commissie contact op met de leidinggevende van de ambtenaar waarover de klacht gaat. De commissie vraagt aan de leidinggevende om een onderzoek in te stellen naar de toedracht van de klacht. Er wordt dus onderzocht wat er precies gebeurd is. De leidinggevende zet de uitkomst in een onderzoeksrapport. De commissie stuurt u een kopie van dit rapport.

Hoorzitting

Daarna nodigt de commissie u en andere betrokkenen uit voor een hoorzitting. Hierin krijgen de betrokkenen de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het bestuursorgaan. Daarin geeft zij advies over de juistheid van de klacht. Het bestuursorgaan neemt op basis van dit advies een beslissing over uw klacht. Bij deze beslissing ontvangt u ook een kopie van het advies van de commissie.