Typografie


Welke typografieën worden gebruikt binnen de huisstijl?

De huisstijllettertypes zijn Stempel Garamond en Frutiger.

Stempel Garamond

Platte tekst wordt weergegeven in Stempel Garamond (10/14pt). Cijfers worden proportioneel mediaeval vormgegeven. Afkortingen en postcodes worden weergegeven in kleine kapitalen. Ook namen van personen worden – indien mogelijk – in kleine kapitalen weergegeven.

Frutiger

Indien het lettertype Stempel Garamond niet gebruikt kan worden is Frutiger het alternatief voor platte tekst, bijvoorbeeld voor brieven en Powerpoint-presentaties.

Verder worden koppen, titels en de intro in Frutiger Black Condensed weergegeven.