Drenthe vanuit de lucht: drones


Het laatste 1,5 jaar merken we een enorme toename van bezoekers in natuurgebieden. Het coronajaar heeft daar behoorlijk aan bijgedragen. Mensen zochten meer vermaak dichtbij huis. Veel voorzieningen sloten, waardoor we massaal gingen wandelen, fietsen of anderszins vermaak zochten in de prachtige natuur van onze provincie. Wat we ook hebben ontdekt is dat je vanuit de lucht erg mooie foto’s en filmpjes kunt maken. Dat de apparatuur hiervoor verkrijgbaar is tegen een aanvaardbare prijs, maakt dat we ze regelmatig zien vliegen: drones.

Foto: 2MB Media

Drones in de natuur

Naast dat het leuk is om mooie gebieden vanuit de lucht te zien, kan het filmen en fotograferen met drones ook nuttig zijn. Je kunt dingen bekijken waar je anders niet goed bij kunt, een groter overzicht zien en snel op de juiste plek zijn. Er is ook een keerzijde, met name boven natuurgebieden. Vogels kunnen schrikken van de drone, waardoor hun natuurlijke ritme verstoord wordt. In de winter zijn de dagen korter. Wanneer de vogels dan opgeschrikt worden, verspillen ze veel energie en tijd waardoor ze onvoldoende voedsel vinden. In het broedseizoen hebben we een aantal voorbeelden gezien waarin het broeden verstoord werd door een drone. Zo is de zeldzame roofvogel rode wouw bezig zich te settelen in de Drentse natuur. Deze positieve ontwikkeling zou in de kiem gesmoord kunnen worden, wanneer de dieren op de vlucht slaan voor de drones. Ook de kraanvogel blijkt hier gevoelig voor te zijn. Bij andere dieren die gevoelig zijn voor geluiden en andere verstoringen, zien we afwijkingen in natuurlijk gedrag.

Regelgeving

Regelmatig verschijnt er wat in het nieuws over drones en dat is dus niet voor niks. Sinds december 2020 gelden er nieuwe regels waar dronevliegers zich aan moeten houden. Boven de meeste gebieden in Drenthe is dronevliegen niet vrij. Boven Natura 2000 gebieden is het sowieso niet toegestaan om te vliegen, tenzij je hiervoor de juiste ontheffing hebt verkregen. Er wordt door Rijk en provincies gewerkt aan het formuleren van werkbare regels omtrent het dronevliegen. Het moet voor zowel de vliegers als de beheerders duidelijk worden wat wel en niet mag, omwille van de veiligheid en de natuur. We willen allemaal maximaal blijven genieten van al het moois dat de Drentse natuur ons te bieden heeft. Samen moeten we ervoor zorgen dat alles wat in die natuur thuishoort, zich prettig blijft voelen en volop kan ontwikkelen. Mocht je er met een drone op uit gaan, check dan altijd vooraf of je toestemming nodig hebt en regel dit op tijd (bedenk dat het aanvragen van een ontheffing minimaal 4 weken duurt). Dan kan iedereen die er niet live bij kan zijn, zonder schuldgevoel genieten van de mooiste plaatjes.

Foto: Alle Oldenbeuving

Kaarten van het luchtruim

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er boven een gebied niet zonder toestemming gevlogen mag worden. Veiligheid is een belangrijke vereiste. Op een plek waar drones met vliegtuigen of gebouwen in botsing kunnen komen, kun je niet zomaar een drone op laten stijgen. Om een totaalbeeld te geven van wat zich allemaal in de lucht bevindt en op welke plekken je toestemming moet regelen voordat je gaat vliegen, bestaan er een aantal websites. Een voorbeeld hiervan is godrone.nl. Hier kun je bekijken waar je rekening mee moet houden en of je toestemming kunt aanvragen om te vliegen met een drone.

Foto: Alle Oldenbeuving