Subsidie MIT 2019


Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2019 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verder onderzoek of ontwikkeling.

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
 • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
 • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Wijzigingen MIT 2019 ten opzichte van de MIT 2018

 • De maximale subsidie is aangepast naar 20.000 euro
 • In de MIT 2018 mocht een haalbaarheidsproject bestaan uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. In de MIT 2019 is deze voorwaarde eruit gehaald en is het alleen mogelijk onderzoek te doen naar en de analyse van het potentieel van nieuwe of het aanmerkelijk vernieuwen van producten, procedés of diensten, inclusief trial and error onderzoek.
 • In de MIT 2018 waren de subsidiabele kosten als volgt omschreven: 'kosten die in redelijkheid toe te rekenen zijn aan het haalbaarheidsproject'. De subsidiabele kosten zijn in de MIT 2019 aangescherpt.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.eu
Telefoon (050) 5224921

Wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving vindt u op de website van het SNN.