Gedipputeerde Staoten


As de verkiezings west hebt, giet miesttieds de grootste partij gangs um een nei college van gedippeteerde staoten te vörmen. Daorin bint ien of meer partijen vertegenwoordigd. Dit college kan oet drei tot zeuven mensen bestaon en is het daogelijks bestuur van de previncie. Gedippeteerden kunt vanoet provinciaole staoten vraogd worden um gedippeteerde te worden, maor zie kunt ok van boeten het college kommen. Zie wordt deur provinciaole staoten benuumd. As zie ienmaol lid van het college bint, kunt ze gien staotenlid meer weden.

Gedippeteerden mugt bij de vergaoderings van provinciaole staoten weden, maor zie hebt gien stemrecht. Het college van gedippeteerde staoten mak een bestuurspregram. Daor schrieft ze in op wat ze de kommende veer jaor het belangriekste vindt as 't um het besturen van de previncie giet.

Op dit moment bestiet het collge van gedippeteerde staoten in Drenthe oet vief leden. Elke gedippeteerde hef een eigen beleidsterrein waor of e veul van wet. Het college vergaodert aal week. De commissaris van de keuning is veurzitter van dizze bijienkomsten en hef ok stemrecht.