De commissaris van de keuning


De commissaris van de keuning zet zien haand under de besluten van de previncie. As e denkt dat de previncie een besluut neumen hef, dat niet klopt volgens de regels en besluten van de rieksoverheid, dan mot e dat melden an de 'Kroon'. Het besluut van de previncie kan dan ongeldig verklaord worden. De commissaris mot der veur zörgen dat de ambtenaoren in het previnciehoes heur wark goed doen kunt. Aal jaor schref e daorum een 'burgerjaarverslag'. Daor vertelt e hoe de metwarkers van de previncie de burgers betrekt bij het wark dat zie veur de previncie Drenthe doet. Der stiet ok in hoe de dienstverliening an de inwoners regeld is.

De commissaris van de keuning bemuit zuch ok met het benumen van een burgemeester, een aandere belangrieke taok. As der een neie kommen mot, lustert e goed naor de raodgevings van de gemienteraod. De beste kandidaot wordt deur de commissaris veurdraogen an de 'Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'. Over 't algemien is dizze minister het wal iens met het veurstel van de commissaris.

As 't um rampenbestrieding en crisisbeheersing giet, hef de commissaris van de keuning ok een belangrieke rol. As der een grote ramp gebeurt die over een gemientegrèens hengiet, dan zörgt de commissaris van de keuning derveur dat alles goed op mekaor ofstemd wordt. Wieder is de commissaris veural de 'ambassadeur' van de previncie. As der officiële angelegenheden bint, dan wordt de previncie deur hum vertegenwoordigd. Hie komt op veur het belang van de previncie, under andern in Den Haag.