Hoorzitting Commissie rechtsbescherming


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:30
Locatie
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Omschrijving

Agenda

9:30 uur Bezwaarschrift inzake de beslissing op het woo-verzoek met betrekking tot de kavelruil Anloo

10:10 uur bezwaarschrift Animal Rights en Fauna4Life tegen de ontheffing voor het be-heer van reeën

Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk donderdag 18 april 2024 voor

12:00 uur aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat van de commissie is bereikbaar via rechtsbescherming@drenthe.nl

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • de heer F. van der Meulen (voorzitter)
  • de heer B. Tadema
  • de heer E. Ferwerda
  • Reserve: M. Looman, M, Lageweg

Secretariaat

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.