Hoorzitting Commissie rechtsbescherming


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 09:30
Locatie
Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen
Omschrijving

Agenda

9:30 uur  Bezwaarschrift tegen de weigering van ontheffing voor het innemen van een winterligplaats in het Noord-Willemskanaal

Aanmelden

Wilt u de zitting bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk donderdag 29 februari 2024 voor 12:00 uur aan bij het secretariaat van de commissie. Het secretariaat van de commissie is bereikbaar via telefoonnummer 0592 36 56 73 of via rechtsbescherming@drenthe.nl.

Bijzonderheden

Samenstelling commissie

  • De heer F. van der Meulen (voorzitter)

  • Mevrouw M. Lageweg

  • De heer E. de Beer

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.