LEADER Zuidwest-Drenthe: samen werken aan een bruisend en aantrekkelijk platteland


Het platteland in Zuidwest-Drenthe laten bruisen, dát is de gedachte achter LEADER. Dit Europese subsidie, -kennis en -actieprogramma startte in 2015 om het platteland een boost te geven. Het aantal toeristen dat naar Zuidwest-Drenthe kwam daalde. De recreatieve sector zat in een neerwaartse spiraal. Met het LEADER project wordt samen met ondernemers en inwoners gewerkt aan een aantrekkelijker Zuidwest-Drenthe. Voor toeristen én inwoners.

En juist die samenwerking maakt LEADER zo uniek en succesvol, vertelt coördinator Vronie Bootsma. Vanuit provincie Drenthe staat zij aan het roer van LEADER, dat overigens ook in Zuidoost-Drenthe is uitgerold.

“LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. Zo heb ik veel contact met de vijf gemeenten in Zuidwest-Drenthe. Beleidsmedewerkers daar weten immers wat er speelt, kennen ondernemers en inwoners en zo kunnen we samen goed inspelen op ontwikkelingen.”

Ondernemen met passie

De kracht van LEADER zit volgens Vronie ook in de bottom-up aanpak. “Wij verzinnen zelf niks. Alle ideeën en initiatieven komen van ondernemers en inwoners zelf. Het is geweldig om te zien met hoeveel passie lokale ondernemers werken en hoe ze prachtige innovaties verzinnen voor hun bedrijf. Dat is tegelijk het leukste aan mijn beroep: op bezoek gaan bij projectindieners, de passie te voelen en deze mensen verder adviseren en helpen bij hun aanvraag.”

Mooie projecten

Inmiddels zijn er al ruim dertig projecten die een bijdrage hebben ontvangen vanuit LEADER Zuidwest-Drenthe. Bijvoorbeeld Stichting het Drentse Heideschaap, dat een nieuwe schaapskooi bouwde in Ruinen. In Ruinerwold worden zeven ackerlodges gebouwd. Niet op een vakantiepark, maar in een weiland van de agrariër langs een houtwal. Een nieuwe manier van recreëren op het platteland, met het zicht op de koeien die in het weiland grazen. Een ander mooi voorbeeld is Tralaluna, ondernemers die circulair mobiele vakantiewoningen bouwen die op een geschikte plek in een recreatief gebied komen te staan. “Dit zijn mooie voorbeelden van ondernemers en organisaties die een duidelijke visie hebben op hoe ze (meer) toeristen kunnen trekken in combinatie met passende toeristische activiteiten. En daar draait het om bij LEADER”, aldus Vronie.

Nog een mooi praktijkvoorbeeld van wat gerealiseerd is vanuit LEADER is de boerderijwinkel ' t Vershuus in Ruinen. Ondernemer Johan Laarman vertelt daar graag meer over in deze video.


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.

LEADER-subsidies beschikbaar voor Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe

Er komen dit jaar in twee termijnen LEADER-subsidies beschikbaar voor zowel de regio Zuidoost- als Zuidwest-Drenthe. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten besloten met de vaststelling van het besluit POP3 Uitvoering LEADER 2020. In beide regio’s kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan de duurzame economisch ontwikkeling van deze regio’s. Voor elke regio is in totaal € 700.000,- beschikbaar.

De subsidie voor de regio Zuidoost is in de eerste termijn vooral gericht op MKB-projecten. Daarvoor is € 250.000,- van de totale subsidie van € 500.000,-  bestemd. Aanvragen is mogelijk van 14 februari tot en met 20 april. De tweede termijn loopt van 21 april tot en met 26 oktober. In Zuidwest-Drenthe ligt de focus op projecten in de vrijetijdseconomie. Aanvragen is mogelijk van 14 februari tot en met 30 maart en van 10 mei tot en met 26 oktober. Voor meer informatie zie: