Robot bestrijdt onkruid


Een robot die akkers inspecteert en met behulp van gegevens via een 5G-verbinding onkruid bestrijdt op precies die plekken waar hij het heeft gedetecteerd. Dat is nog toekomstmuziek, maar niet lang meer. De provincie Drenthe werkt samen met KPN en Wageningen Plant Research (WPR) aan een proef waarbij de zogenaamde Weed robot op effectieve wijze zonder tussenkomst van de boer onkruid te lijf gaat. De provincie heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en een bijdrage van € 30.000 beschikbaar gesteld vanuit het budget Toekomstgerichte landbouw.

Door de inzet van Weed robots kunnen landbouwers besparen op menskracht, gewasbeschermingsmiddelen en diesel (want er is geen trekker nodig). Dat betekent winst voor de boer en voor het milieu. De proef maakt onderdeel uit van het zogenaamde 5G Field Lab Rural Drenthe 2019. Het is een vervolg op een proef die eind 2018 werd uitgevoerd met de inzet van drones. Ook deze nieuwe proef (net als de vorige uitgevoerd op proefboerderij t ‘Kompas van WPR in Valthermond) is gericht op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor toepassing van automatisering in de precisielandbouw.

KPN stelt de technische voorzieningen beschikbaar voor de proef en zorgt voor het testen daarvan. Via het 5G-netwerk van KPN kunnen gegevens waar de robot mee werkt, zeer snel uitgewisseld worden. WPR organiseert twee testmomenten op de proefboerderij en zorgt voor de benodigde software. Het eerste testmoment is eind mei uitgevoerd, in augustus volgt het tweede.

Gedeputeerde Henk Jumelet is enthousiast over deze nieuwe technische mogelijkheden.

Ontwikkelen van nieuwe technologische methoden om duurzaam en efficiënt te werken is een van de pijlers onder ons beleid voor Toekomstgerichte landbouw. Ik ben er blij mee dat we in Drenthe op deze manier kunnen bijdragen aan het verbeteren van de opbrengst voor de landbouw en tegelijkertijd ook het milieu een dienst bewijzen. Ik ben er trots op dat de eerste proeven met de weed robot in Drenthe plaatvinden. En misschien zien we ze hier straks ook als eerste aan het werk.

Meer info over 5G