Provincie presenteert nieuwe Sociale Agenda: Drenthe voor elkaar!

Gepubliceerd op 7 mei 2024

Een goed en gezond leven voor jong en oud, gelijke kansen voor iedereen en het stimuleren van initiatieven van bewoners voor het versterken van dorpen en wijken in onze provincie. Dat zijn enkele thema’s waar de provincie Drenthe samen met inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties aan wil werken om bij te dragen aan de brede welvaart voor alle inwoners in de provincie. Gedeputeerde Staten presenteerden vandaag de Sociale Agenda 2024-2029: Drenthe voor elkaar!

Sociaal Drenthe

Hoewel veel Drenten tevreden zijn met hun leven, geldt dat niet voor iedereen. Steeds meer inwoners hebben moeite om rond te komen, hebben zorgen over hun toekomst en verliezen het vertrouwen in de overheid. Er liggen dus stevige uitdagingen wat betreft de brede welvaart in Drenthe. Als provincie zijn wij betrokken bij onze inwoners en voelen wij de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze sociale opgaven en de brede welvaart in onze provincie, samen met onze partners, waar we van meerwaarde kunnen zijn in een rol die past. Dit bouwt voort op de provinciale inzet van de afgelopen jaren, weliswaar aangescherpt en inspelend op nieuwe ontwikkelingen.

Thema’s Sociale Agenda

De afgelopen maanden is er samen met alle Drentse inwoners, gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties, onderwijs- en maatschappelijke organisaties gewerkt aan wat de Sociale Agenda voor Drenthe zou moeten zijn. Gezamenlijk zijn er thema’s benoemd waar de komende vier jaar extra inzet voor komt: (1) Naoberschap: behouden en versterken, (2) Bestaanszekerheid: basis voor gelijke kansen, (3) Gezondheid: preventie en bereikbare zorg voor iedereen, en (4) Inclusie en diversiteit: niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Hierbij is ook gekeken naar de relatie met andere beleidsterreinen en programma’s zoals wonen, energie, sport en bewegen, cultuur en landelijk gebied.

De Sociale Agenda bevat ook een werkplan dat ieder jaar samen met partners wordt vormgegeven. Het komende jaar ligt de focus onder andere op het stimuleren van bewonersinitiatieven door middel van subsidies, het ondersteunen van vrijwilligers, het ondersteunen van de Alliantie van Kracht voor het verminderen van armoede en de Domein overstijgende aanpak in de zorg. Ook de rol van de Drentse Regenboogambassadeur blijft belangrijk in het streven naar gelijkheid.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout: “Ik ben enorm trots op de Sociale Agenda voor Drenthe. Samen met inwoners, gemeenten, onderwijs en welzijnsorganisaties hebben we de aanpak bepaald voor een levendig en sociaal Drenthe. De grote uitdagingen van deze tijd vragen om ongelijk te investeren voor gelijke kansen voor elke Drent. Dat gaan wij doen.”

Gedeputeerde Staten bieden de Sociale Agenda ter vaststelling aan Provinciale Staten aan. Behandeling en vaststelling is beoogd voor juli van dit jaar.