Provincie presenteert nieuwe Agenda Recreatie & Toerisme voor 2024-2028

Gepubliceerd op 14 mei 2024

De recreatie- en toerismesector is voor Drenthe van grote waarde. Niet alleen voor onze economie, maar ook voor het welzijn van onze inwoners en bezoekers. De provincie Drenthe wil dat alle inwoners en bezoekers kunnen profiteren van de positieve bijdrage van recreatie en toerisme. Gedeputeerde Staten presenteerden vandaag de nieuwe Agenda Recreatie & Toerisme voor 2024-2028.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Vanwege het belang van de sector en omdat wordt verwacht dat recreatie en toerisme in de komende jaren nog flink blijft groeien, hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een toekomstgerichte Agenda Recreatie en Toerisme. Hiermee kunnen we het Drentse aanbod nog beter benutten en uitbouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met ondernemers en andere partners verder aan de slag te gaan!”

Recreatie- en toerismesector draagt bij aan brede welvaart van onze inwoners

De recreatie- en toerismesector levert een flinke bijdrage aan de Drentse economie en aan de werkgelegenheid. De totale jaarlijkse economische waarde van recreatie en toerisme in Drenthe is €2,3 miljard en 1 op de 14 Drenten is werkzaam in de toeristisch-recreatieve sector. Recreëren en bewegen in een groene omgeving is belangrijk voor ieders (mentale) gezondheid en welzijn. Het zorgt namelijk voor ontspanning en het stimuleert sociale contacten en ontmoetingen. De bezoekers aan onze dorpen en steden dragen met hun bestedingen bij aan het voorzieningenniveau. Uit inwonersonderzoek (Drents Panel) bleek dat Drenten toerisme waardevol vinden voor Drenthe, waarbij met name de bijdrage aan de lokale economie en aan de levendigheid wordt genoemd.

Ambities voor Recreatie & Toerisme

De provincie heeft een belangrijke taak om voldoende mogelijkheden en ruimte voor recreatie te behouden en ontwikkelen. Het is ons streven dat alle inwoners, bedrijven en bezoekers profiteren van recreatie en toerisme. De afgelopen maanden hebben we in samenwerking met velen gewerkt aan de Agenda Recreatie en Toerisme. Onze ambitie is: (1) Iedere Drent profiteert van recreatie en toerisme,  (2) Recreatie en toerisme is een vitale en toekomstbestendige sector in de Drentse economie, (3) Drenthe heeft een vitaal toeristisch-recreatief ecosysteem, (4) Recreatie en toerisme biedt unieke ervaringen die de eigenheid van Drenthe benadrukken en (5) Drentse ondernemers in de recreatie- en toerismesector zijn maatschappelijk gedreven en werken aan duurzaamheid, inclusie en natuur-inclusief ondernemerschap.

In de Agenda zijn verschillende opgaven en acties geformuleerd die bijdragen aan het realiseren van onze ambitie. Er wordt ingezet op het stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie door middel van een passend vervolg op het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarnaast is het behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur van belang, bijvoorbeeld door middel van subsidieregelingen voor recreatieve fietspaden en thematische wandelroutes. De provincie wil het toeristisch-recreatief aanbod versterken en uitbreiden en de economische en maatschappelijke impact van evenementen vergroten. In dit kader worden de recreatieve mogelijkheden van de VAM-berg verder verkend. Ook maatschappelijk-, duurzaam-, natuur-inclusief en inclusief ondernemerschap wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een duurzaamheidsprogramma en een subsidieregeling om toegankelijkheid van recreatief-toeristische bedrijven te bevorderen.

Gedeputeerde Staten bieden de Agenda Recreatie & Toerisme ter vaststelling aan Provinciale Staten aan. Behandeling en vaststelling is beoogd voor juli van dit jaar.

Bekijk de Agenda Recreatie en Toerisme 2024-2028.