Provincie investeert 1,5 miljoen euro in verbeteren Drentse recreatieve fietspaden

Gepubliceerd op 4 juni 2024

Fietsprovincie Drenthe investeert 1,5 miljoen euro om het Drentse netwerk van recreatieve fietspaden een kwaliteitsimpuls te geven. Op 10 juni opent de subsidieregeling waar gemeenten, terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap) en particuliere grondeigenaren gebruik van kunnen maken. De regeling is een vervolg op eerdere subsidieregelingen met hetzelfde doel. Namelijk bijdragen aan een toekomstbestendig recreatief fietsnetwerk in Drenthe en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Drenthe als fietsprovincie voor zowel inwoners, de recreatieve sector als toeristen. Tot en met 2027 is er in totaal 4 miljoen euro begroot voor de kwaliteitsimpuls.

Waarvoor is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor het verbeteren van bestaande fietspaden en het verbinden van fietspaden, daar waar sprake is van ontbrekende schakels. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld het verbreden of verharden van paden, zodat deze comfortabel en veilig zijn voor verschillende soorten gebruikers. Ook het verbeteren van de deklaag van een pad en het verbeteren van de bewegwijzering en informatie langs en rondom een pad vallen onder de regeling. Zo worden de paden geschikt gemaakt voor de huidige gebruikers en de intensiteit van het huidige gebruik. De regeling is niet bedoeld voor uitbreiding van het huidige netwerk, omdat Drenthe al over een zeer uitgebreid fietsnetwerk beschikt.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Fietsprovincie Drenthe biedt fietsliefhebbers een goed onderhouden netwerk van fietspaden. Het is belangrijk om hierin te blijven investeren om de kwaliteit op peil te houden. Zodat fietsers met e-bikes, racefietsen, mountainbikes of de gewone stadsfiets kunnen blijven genieten van hun bekende fietsrondje, of juist van een nieuwe omgeving of route. Er is namelijk voldoende te ontdekken in Drenthe, ook lángs de fietspaden en fietsroutes!”

De regeling opent op 10 juni 2024

Voor meer informatie over de regeling kunnen geïnteresseerden per 10 juni 2024 terecht op www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidie.