Oproep: Kandidaten Drentse en Groene Anjer Prijs 2024

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Wordt jouw stichting of vereniging de winnaar van de Drentse of Groene Anjer Prijs 2024? Deze prijzen worden op 29 november uitgereikt door het Cultuurfonds Drenthe. Beide prijzen zijn een bedrag van € 5.000. Het Cultuurfonds Drenthe vraagt om kandidaten aan te melden voor deze prijzen voor 2 juni 2024.

Drentse Anjer Prijs

De Drentse Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film. De Drentse Anjer Prijs is een bedrag van € 5.000. De twee andere genomineerden ontvangen allebei € 1.000.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

  1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt
  2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen binnen de kunst en cultuur in Drenthe.
  3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe

Groene Anjer Prijs

De Groene Anjer Prijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier het behoud en de ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe laat zien. Het kan ook gaan om educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed. De winnaar van de Groene Anjer Prijs krijgt een bedrag van € 5.000 en de twee andere genomineerden ontvangen allebei € 1.000.

De stichting of vereniging moet ook aan het volgende voldoen:

  1. Er is in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren een bijzondere prestatie geleverd. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en of er veel (verschillende) mensen zijn bereikt
  2. De stichting of vereniging wil zich graag verder ontwikkelen op het gebied van behoud en ontwikkeling van de natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
  3. De stichting of vereniging moet duidelijk verbonden zijn met Drenthe of iets hebben gepresteerd in Drenthe

Jury Drentse en Groene Anjer Prijs

De jury bestaat uit mensen die bekend zijn met de verschillende werkterreinen. Als het nodig is komt de jury langs bij genomineerden. De jury kiest uit alle voordrachten 3 genomineerden. Als je genomineerd bent laten ze je dit weten.

Deze 3 stichtingen/verenigingen moeten dan omschrijven hoe zij zich op het gebied van kunst en cultuur of natuur, landschap en biodiversiteit willen ontwikkelen in Drenthe. Ook moeten ze aangeven hoe zij de prijs hiervoor zouden gebruiken. Dit kan door het op te schrijven (maximaal 1.000 woorden) of een filmpje te maken. Dit noemen we het ambitieplan. Deze moet voor 8 september 2024 worden opgestuurd.

Als het Cultuurfonds dit heeft gekregen, dan kiest de jury in een winnaar. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

Regels voor voordragen

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van onze schenkers en donateurs en samen met onze partners Het Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl