Ruim 40 akkerbouwers aan de slag met KPI's

Gepubliceerd op 29 maart 2024

Ruim 40 akkerbouwers hebben zich aangemeld voor de Drentse pilot van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw. Zij gaan dit jaar aan de slag met de KPI's. Hun data, ervaring en kennis wordt ingezet om praktijkervaring op te doen in de akkerbouw met doelsturing.

De praktijkpilot is een verkenning van de mogelijkheden van de KPI's uit de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw die in 2023 werd gepresenteerd.

Het doel van deze pilot:

  • Inzicht krijgen in de mogelijkheden van doelsturing en welke bijdrage akkerbouw kan leveren
  • Bewustwording bij akkerbouwers ​
  • Inzicht in Drentse landbouw (samenwerkingen) en effect op score kpi’s​
  • De BMA kpi’s in de praktijk toepassen​
  • Publiek – private samenwerking starten t.a.v. gestapeld belonen​
  • Toewerken naar een systeem voor prestatiebeloning per hectare

De deelnemende ​akkerbouwers delen via een daarvoor ingerichte portal data uit onder andere hun bedrijfsmanagementsysteem.

Let op, de deadline waarop akkerbouwers data moeten aanleveren is 31 maart.

Overzicht KPI's BMA pilot Drenthe

De  BMA pilot is een samenwerking van Duurzaam Boeren Drenthe, waarin natuur, landbouw en milieu zich hebben verenigd. Vanuit de ketenpartijen zijn aangesloten:  Cosun, Agrifirm, Avebe en leden van VAVI. Rabobank en ABN AMRO hebben zich eveneens aangesloten bij de Drentse aanpak. Rabobank doet dat via een mogelijke rentekorting, ABN AMRO onderzoekt nog op welke wijze zij het beste kan bijdragen.