Petitie voor verlagen beschermde status wolf

Gepubliceerd op 2 april 2024

Op dinsdag 2 april heeft gedeputeerde Van Dijk samen met gedeputeerde Zoet van de provincie Gelderland in Den Haag een petitie aangeboden voor het verlagen van de beschermde status van de wolf. De voorzitter van de commissie Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV), Dion Graus, heeft de petitie in ontvangst genomen.

Met het aanbieden van deze petitie informeren de provincies de leden van commissie LNV over het gezamenlijke standpunt: dat het noodzakelijk is de beschermde status van de wolf te verlagen.​ De beide provincies willen dat Nederland dit standpunt meeneemt naar de Europese Unie. In de zomer wordt daar gestemd over het mogelijk verlagen van de beschermde status van de wolf. Nederland heeft hiervoor nog geen standpunt bepaald.

Naast het actief inzetten op een verlaging van de beschermde status, vragen beide provincies aan de Tweede Kamer:

  • in Brussel actief in te zetten op het vrij maken van extra middelen voor preventie naast de bestaande middelen;
  • te zorgen voor duidelijk landelijk beleid met perspectief, zodat de polarisatie over de wolf afneemt;
  • ​samen met buurlanden de gunstige staat van instandhouding vast te stellen van de wolf. Net als Frankrijk en Zweden al deden;
  • ​snel werk te maken van publieksvoorlichting.

De gemeentes Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe ondertekenden de petitie, net als meerdere Gelderse gemeenten. Ook LTO Nederland heeft de petitie ondertekend. Schapenhouder Bert Zinger uit Hijken was mee naar Den Haag om de petitie aan te bieden. Als een van de grootste schapenhouders van Drenthe heeft hij in het verleden meerdere malen te maken gehad met aanvallen van de wolf.

De wolf in Drenthe

​De wolf is sinds 2015 terug in Nederland. En hoewel de terugkeer van de wolf kan worden gezien als een onderdeel van een gevarieerde biodiversiteit, zijn de gevolgen van de komst en vestiging van wolven in Drenthe groot. De maatschappelijke onrust, emotionele en economische schade nemen toe. Onder de huidige wet- en regelgeving zijn er weinig beheermogelijkheden.

Gedeputeerde Van Dijk benadrukt dat de gevolgen van de komst, vestiging en snelle toename van het aantal wolven groot zijn. ”De schades, de angst en polarisering nemen toe. We hebben de hulp van de Tweede Kamer en Europa nodig om grenzen te stellen aan de wolf. En om te zorgen dat inwoners met een veilig gevoel kunnen wonen, werken en recreëren”, aldus gedeputeerde Van Dijk. De provincie roept daarom ook op om de beschermde status van de wolf aan te passen, zodat het beheer van de wolf mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier kunnen we een goede stap in de richting zetten om te komen tot een wolfvrije regio.”