Nieuwe subsidieregeling voor projecten op het Drentse platteland

Gepubliceerd op 5 maart 2024

Provincie Drenthe opent op 8 mei 2024 een nieuwe subsidieregeling voor projecten op het Drentse platteland. Het gaat om de regeling ‘Provinciale LEADER-projecten Drenthe’ die aanvullend is op het bestaande LEADER-programma. Doel is het ondersteunen van kleinschalige lokale projecten die ontstaan in de Drentse samenleving en bijdragen aan een toekomstbestendig platteland in onze provincie. De regeling loopt van 2024 tot en met 2027. Zowel de provincie als alle Drentse gemeenten dragen financieel bij. Tot en met 2027 is er in totaal € 2.115.000,-- beschikbaar voor projecten.

De provincie komt met de regeling omdat uit diverse gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en organisaties blijkt dat er behoefte is aan laagdrempelige subsidie voor kleinschalige projecten op het platteland. Deze projecten komen vaak niet in aanmerking voor subsidie vanuit het Europese LEADER-programma. “We willen met deze eigen provinciale regeling voorzien in een behoefte en zijn blij dat er inwoners zijn met mooie ideeën en initiatieven voor het Drentse platteland”, aldus gedeputeerde Jisse Otter. “Met de nieuwe regeling verlagen we de drempel voor het aanvragen van subsidie en kunnen we een breder scala aan projecten bedienen”.

Ingediende projecten voor subsidie uit de provinciale regeling worden, net als bij het Europese LEADER-programma, beoordeeld door de Lokale Actie Groep (LAG). Drenthe heeft een LAG in Oost en West Drenthe. Deze LAG bestaat uit specialisten die kennis hebben van de LEADER-doelen en in het gebied wonen, twee medewerkers van gemeenten uit het gebied en een voorzitter. De groep beoordeelt de ingediende projectplannen en ondersteunt daarnaast initiatiefnemers die een projectidee hebben.

Meer informatie over de regeling ‘Provinciale LEADER-projecten Drenthe’ en het Europese LEADER-programma is te vinden via www.leaderdrenthe.nl. Zowel de provinciale regeling als het LEADER- programma is bedoeld voor het realiseren van lokale initiatieven van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar.