LEADER-programma Drenthe open voor subsidieaanvragen

Gepubliceerd op 26 maart 2024

Vanaf 8 april 2024 stelt provincie Drenthe het LEADER-programma open voor subsidieaanvragen. Inwoners, organisaties en ondernemers in Drenthe kunnen binnen dit programma subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland. Het gaat om projecten zoals nieuwe zorgconcepten, projecten die de sociale inclusie vergroten en broedplaatsen voor lokaal talent.

In totaal is er in het LEADER-programma € 6 miljoen beschikbaar voor de periode 2024-2026. Dat is verdeeld in € 3 miljoen voor Oost-Drenthe en € 3 miljoen voor West-Drenthe. Het programma wordt in delen opengesteld voor aanvragen. Elk half jaar is er € 500.000,- per gebied beschikbaar.

Een aanvraag moet passen bij de doelen voor LEADER en er geldt een maximaal subsidiebedrag van €125.000,- euro.

Initiatiefnemers die subsidie willen aanvragen kunnen alle informatie hierover vinden op de website www.leaderdrenthe.nl/aanvragen. Daar wordt uitgelegd wat de spelregels zijn en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met LEADER-contactpersonen via telefoonnummer 0592-365555.

Ingediende projecten worden beoordeeld door de Lokale Actie Groep (LAG). Drenthe heeft een LAG in Oost- en West-Drenthe. Deze LAG bestaat uit specialisten die kennis hebben van de LEADER-doelen en in het gebied wonen, twee medewerkers van gemeenten uit het gebied en een voorzitter. De groep beoordeelt de ingediende projectplannen en ondersteunt daarnaast initiatiefnemers die een projectidee hebben.

LEADER

Het LEADER- programma is bedoeld voor het opwekken van lokale initiatieven van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. Een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio: van inwoners, ondernemers en gemeenten. Meer informatie over het LEADER-programma in Drenthe is te vinden via www.leaderdrenthe.nl.