Drenten kunnen reageren op ontwerp-cultuurnota 2025-2028

Gepubliceerd op 12 maart 2024

Iedereen in Drenthe kan van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 9 april 2024 een reactie indienen op de ontwerp cultuurnota 2025-2028 van provincie Drenthe met de titel: ‘Cultuur maakt Drenthe, Drenthe maakt cultuur’. In de nota is verwoord hoe de provincie het cultuurbeleid voor de jaren 2025-2028 wil vormgeven. Reacties op de ontwerp-cultuurnota kunnen ingediend worden via een reactieformulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/cultuurnota.

Het belangrijkste uitgangspunt in de ontwerp-cultuurnota is het behoud van de Drentse basisinfrastructuur voor participatie, educatie, talentontwikkeling, musea, de kunsten en erfgoed. Deze instellingen zijn van groot belang voor een divers en laagdrempelig aanbod in Drenthe over de hele breedte van het culturele veld. Daarnaast wil de provincie graag ruimte creëren voor nieuwe initiatieven. Het is de bedoeling om een drietal accenten te leggen op: laagdrempelig aanbod met extra aandacht voor de jeugd, het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap en samen te werken aan de groei van Drentse parels.

De provincie wil een breed aanbod van cultuur. Er moet voor iedereen wat wils zijn en er wordt extra ingezet op betrokkenheid van de jeugd. Alle kinderen in Drenthe tussen de 0 en 18 jaar verdienen gelijke kansen op culturele ontwikkeling.  Daarnaast worden kunst, erfgoed en landschap als een gouden combinatie gezien. In het waardevolle cultuurlandschap van onze provincie met karakteristiek Drents erfgoed komen verhalen letterlijk tot leven.  En met het laatste accent wil de provincie graag samen met partners werken aan de groei van een aantal ‘Drentse parels’, die (inter)nationale potentie hebben. Het gaat dan onder andere om het Drents Museum, de Peergroup en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Ontwerp- cultuurnota 2025-2028

De ontwerp-cultuurnota 2025-2028 is tot stand gekomen dankzij inbreng van instellingen en organisaties uit het culturele veld in Drenthe, jongeren tijdens een bijeenkomst van de Jongerenadviesraad, gemeenten en leden van Provinciale Staten. De vaststelling van de definitieve cultuurnota door het college van Gedeputeerde Staten is gepland in mei en in juli bespreekt Provinciale Staten de nota voor besluitvorming.