Subsidie voor het verduurzamen van woonhuismonumenten in Veenhuizen

Gepubliceerd op 18 juni 2024

Er komt een subsidieregeling voor het verduurzamen van woonhuismonumenten in Veenhuizen, onderdeel van UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Eigenaren van (beschermde) woonhuismonumenten kunnen met een subsidie van maximaal €5000,- duurzaamheids-maatregelen nemen aan hun monument. De regeling wordt naar verwachting in augustus 2024 opengesteld voor aanvragen.

In de regeling is in totaal €250.000 beschikbaar voor de verduurzaming van de woonhuismonumenten. Daarvan is €40.000 bestemd voor een incidentele subsidie aan De Nieuwe Rentmeester die 32 monumenten in beheer heeft. De overige €210.000 is beschikbaar voor aanvragen van particuliere eigenaren.

Het verduurzamen van beschermde monumenten is moeilijker en duurder dan reguliere woonhuizen. Daarom richt de regeling zich op de eigenaren van de ongeveer 83 woonhuismonumenten in Veenhuizen (110 adressen) en is een maatregelenboek opgesteld. Dit boek dient als inspiratie voor de eigenaren en is uitgewerkt in samenwerking met de gemeente Noordenveld en adviesbureau Dijkoraad.

Het maatregelenboek en de subsidieregeling zijn resultaten van het project ‘Veenhuizen, Werelderfgoed in transitie’. In 2023-2024 onderzocht de provincie Drenthe in dit project hoe ze het UNESCO Werelderfgoed Veenhuizen kan verduurzamen. Het maatregelenboek helpt woningeigenaren in Veenhuizen met het energiezuiniger maken van hun woning, met speciale aandacht voor de manier waarop de woningen zijn gebouwd en hoe ze eruit zien. Woningen in Veenhuizen zijn namelijk speciaal vanwege de vele Rijksmonumenten, provinciale monumenten, een rijks beschermd dorpsgezicht en de UNESCO Werelderfgoedstatus. Het behoud van bijzondere cultuurhistorische karakter van Veenhuizen staat centraal. Daarnaast zijn de ook de gevolgen voor het milieu meegenomen, biobased materialen krijgen de voorkeur.

Het maatregelenboek is te vinden op www.erfgoeddrenthe.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over het project ‘Veenhuizen, Werelderfgoed in transitie’.