Hoe kijk jij naar de toekomst van Drenthe?

Gepubliceerd op 27 juni 2024

Jongerencampagne voor de omgevingsvisie

De provincie Drenthe maakt een nieuwe omgevingsvisie. Een toekomstplan over wonen, werken en leven in Drenthe richting 2050. Dit plan wordt gemaakt met inwoners, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en experts. Minstens zo belangrijk is de stem van Drentse jongeren, volwassenen van de toekomst. Welke kant willen zij op met Drenthe? Samen met SPOT TV, een promoteam en de Jongeren Adviesraad Drenthe start de provincie daarom een zomercampagne. Met als doel jongeren actief te betrekken en te vragen om advies.

Hoe waarderen jongeren Drenthe nu, wat is belangrijk voor hun eigen toekomst en voor Drenthe? Via een vragenlijst kunnen zij een rapportcijfer geven aan verschillende thema’s, zoals wonen, werken/leren en vrije tijd. Daarna geven zij voor hun top 3 aan wat zo moet blijven en wat anders of beter kan. SPOT TV nodigt jongeren via video’s en social media uit om mee te denken. Een promoteam doet hetzelfde met een veldtocht langs stations, scholen, evenementen en andere hotspots in Drenthe. Je kunt ze in juli of augustus dus tegenkomen.

Samen met de Jongeren Adviesraad en Trendbureau Drenthe organiseert de provincie in september een verdiepende workshop voor jongeren over scenario’s en effecten. Ook voert de provincie gesprekken met groepen jongeren. Gedeputeerde Yvonne Turenhout: “Wij hopen dat Drentse jongeren ons willen inspireren met een frisse en creatieve blik. Dat zij ons meegeven wat voor hen en de nieuwe generatie de beste keuzes zijn. Zodat de omgevingsvisie ook beter aansluit bij hun wensen en ideeën.” De resultaten van deze ophaalronde worden benut voor de contournota met eerste denkrichtingen, die eind 2024 verschijnt.

De aanpak voor jongeren is bedacht mét jongeren. Zij nemen ook een groot deel van de activiteiten voor hun rekening. De nadruk ligt op de leeftijd 18 tot 24 jaar, met een ruime bandbreedte van brugklas tot starters op de arbeidsmarkt en jonge ouders. Ook andere inwoners van Drenthe, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en experts geven advies over de omgevingsvisie. Dat gebeurt veelal in lopende provinciale projecten en in enkele aanvullende participatiesporen. Alle inbreng en belangen afwegende stelt de provinciale politiek in 2026 de nieuwe omgevingsvisie vast.

Zie voor meer informatie, de vragenlijst en een overzicht van activiteiten: toekomst.drenthe.nl