Informatiebijeenkomst van Ministerie van Defensie

Gepubliceerd op 18 juni 2024

Het Ministerie van Defensie houdt op 3 juli in de Bonte Wever in Assen een informatiebijeenkomst over het Nationaal Programma voor Defensie (NPRD). Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en oefenen. In Drenthe worden 9 verschillende plekken onderzocht voor uitbreiding van de activiteiten van Defensie.

Toelichting plannen in Drenthe

Tijdens de bijeenkomst vertelt Defensie meer over de plannen in Drenthe. Het NPRD ging op 15 december 2023 naar de Tweede Kamer. Tot en met 12 februari 2024 kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. Wij dienden ook een zienswijze in (pdf, 1.2 MB).  Daarnaast gaven wij op 8 mei 2024 een reactie op de plannen (pdf, 326 kB) van defensie voor Groningen Airport Eelde.

In de Nota van Antwoord van 31 mei 2024 staat een reactie op de ingediende zienswijzen. Tijdens de bijeenkomst op 3 juli a.s. licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek (voor het plan Milieueffectrapportage) is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord (met reactie op zienswijzen).

Mogelijke behoeften in Drenthe:

  • Stationeren jachtvliegtuigen op Groningen Airport Eelde (zie ook de informatiebijeenkomst van 1 juli in Groningen)
  • Uitbreiding De Haar
  • extra oefendorp op De Haar en/of Havelte-west
  • aanleg dirt strip voor tactisch luchttransport (transportvliegtuigen) op De Haar en/of Havelte-west
  • Intensiever gebruik helikopter laagvliegzones
  • Intensiever gebruik Helikopterlandingsplaatsen De Haar en Havelte-west
  • Verplaatsen raccordement Steenwijk
  • extra Munitiedepot ten oosten van Exloo
  • extra Munitiedepot ten oosten van Wezup

Wanneer en waar

De informatieavond vindt plaats op woensdag 3 juli van 18.45 uur tot 22.00 uur in De Bonte Wever, Stadsbroek 17, 9405 BK Assen.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via NPRD-informatiebijeenkomst in Drenthe. Op deze website vindt u ook meer informatie over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.