Zwemlocaties Drenthe ruim onder advieswaarde PFAS RIVM

Gepubliceerd op 9 juli 2024

Een onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in zes zwemwaterlocaties in de provincie Drenthe wijst uit dat de aangetroffen waardes ruim onder de advieswaarde van het RIVM liggen. De advieswaarde voor zwemlocaties is door het RIVM gesteld op 280 nanogram PEQ per liter (een nanogram is één miljardste deel van een gram). De waardes die in Drenthe zijn gemeten liggen daar ver onder. De hoogst gemeten waarde in de zes zwemplassen in onze provincie is 26 nanogram PEQ per liter.

Het onderzoek is in opdracht van de provincie uitgevoerd door de waterschappen Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor dit onderzoek is een selectie gemaakt van zes zwemplassen. Het gaat om de Baggelhuizerplas, Het Verlaat, Tussenboerslanden, Capfun de Fruithof, Schoonhoven en Grote Rietplas (Rietstrand). Deze selectie is gebaseerd op de ligging van deze zwemplassen: in de natuur waar je geen PFAS verwacht en vlakbij stedelijk gebied en industrie waar je mogelijk wel PFAS verwacht. De gemeten waardes in deze zes plassen variëren tussen de 7 en 26 nanogram PEQ per liter. Dat is ruim onder de advieswaarde van het RIVM. Op basis van deze resultaten ziet de provincie geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar PFAS in andere zwemlocaties in Drenthe.

Landelijk onderzoek

Het onderzoek in Drenthe maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar PFAS in zwemwater dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen. Zij hebben het RIVM gevraagd om met een advieswaarde te komen voor PFAS in zwemwater. De advieswaarde van 280 nanogram PEQ per liter van het RIVM is gebaseerd op een norm voor langdurige blootstelling aan meerdere verspreidingsroutes van PFAS. PEQ staat voor perfluoroctaanzuur (PFOA)-equivalenten; de som van meerdere soorten PFAS, uitgedrukt in PFOA-eenheden. De resultaten van het landelijk onderzoek zijn nog niet bekend.

Zwemwater

Provincie Drenthe en de waterschappen houden toezicht op de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit van zwemplassen. De waterschappen onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Op basis van de waterkwaliteitsgegevens van de waterschappen communiceert de provincie over de zwemwaterkwaliteit naar het publiek. Dat doet de provincie ook als er maatregelen getroffen moeten worden. De maatregelen kunnen afhankelijk van de waterkwaliteit variëren van een waarschuwing tot een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Deze maatregelen worden altijd ter plekke aangegeven bij de zwemplas en daarnaast op zwemwater.nl en in de zwemwater app. Voor vragen, klachten of informatie kan iedereen contact opnemen met de zwemwatertelefoon van provincie Drenthe via 0592 – 36 55 55.